2015-2016 он

Хөдөлмөрийн яамны харъяа сургуулиуд

2015 оны 12.01-ны өдөр Барилгын политехник коллежийн гагнуурын ангийн багш оюутнууд ирж сургуулиудтай танилцаж туршлага солилцлоо.

  

Мөн суралцагчид симуляторь дээр гагнуур хийж үзлээ.

 

Хөдөлмөрийн яамны харъяа сургуулиудтай хамтран ажиллах зорилгоор Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын МСҮТ-тэй багш, оюутан суралцагчидтай  туршлага судлах зорилгоор гэрээ хийж ажиллахаар 2 тал гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Үүний дагуу 2015.12.15-ны өдөр Бор-Өндөр МСҮТ-ийн сургалт хариуцсан менежер н.Батбаяр

  • гагнуур
  • токарь
  • цахилгаан
  • биеийн тамирын багш нарын хамт ирж туршлага солилцлоо.
  •       

 

Төв аймгийн Эрдэнэ МСҮТ-ийн "ТҮНШЛЭЛ-2015" уулзалтанд оролцож цаашид хамтран ажиллах саналаа хуваалцан сургууль, багш, суралцагчидтай уулзлаа. 

   

2015.12.26-нд Механик инженерийн сургуулийн  3-р ангийн нийт  60 оюутнууд ирж сургуулийн дадлагын хичээл, дадлагын баазтай танилцаж туршлага судаллаа.

Гагнуурын багш О.Төмөрхуяг оюутнуудад дадлагын бааз, оюутнуудын бүтээлийг танилцууллаа. 

       НИЙТЭЛСЭН: С/М Л.САРАНГЭРЭЛ 2016.01.19