2016-2017 он

        

 

Хамтын ажиллагаа-түншлэл, Багш хөгжил 2016-2017 оны хөтөлбөрт тусгасны дагуу

Төв аймгийн Эрдэнэ МСҮТ-ийн багш нартай туршлага солилцох анхны үйл ажиллагаа амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Багш хөгжил хөтөлбөрөөр Эрдэнэ МСҮТ-ийн гагнуурын багш Л.Баасандамба багшийн нээлттэй хичээлд бүх багш нар хичээлд сууж туршлага судаллаа.

Нийтэлсэн: Сургалтын албаны менежер Л.Сарангэрэл 2016.11.11

   

2016 оны 12 сарын 14-нд Герман Монголын МСҮТ-ийн багш нар Төв аймгийн Эрдэнэ МСҮТ дээр гагнуурын 2 жилийн ангид дадлагын үзүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа. 

Сургалтыг гагнуурын багш Д.Бямбажав багш явуулсан.  Мөн сургуультай танилцаж туршлага судаллаа. Цаашид манай сургууль дээр багш нарын дунд зохион байгуулах "Аргон" гагнуурын сургалтанд 2 багшаа сургахаар боллоо.

Цаашдаа 2 сургуулийнхаа хамтын ажиллагаанд илүү ихийг хийж амжилтанд хүрэхийг хүсэн ерөөе.

Нийтэлсэн: Сургалтын албаны менежер Л.Сарангэрэл 2016.12.19